Інформаційна аналітика та впливи

Основною метою при підготовці магістрантів за даною спеціальністю розглядається вивчення:

Технологій інформаційного забезпечення пошуку та зчитування інформації як з локальних, так і мережевих ресурсів;

Технологій обробки даних, що полягають у підготовці у реальному часі узагальненої (консолідованої) інформації на основі великих масивів даних різнорідної природи;

Технології використання консолідованої інформації в процесах математичного моделювання, інтелектуального аналізу даних з метою прийняття оптимальних управлінських рішень.

У західній системі вищої освіти аналогом спеціальності «Консолідована інформація» є поняття «Business Intelligence» або «Competitive Intelligence» (Конкурентна розвідка).

Найбільш типовими посадами, що обіймають випускники спеціальності «Інформаційна аналітика та впливи» є:

  • Керівник аналітичного відділу;
  • Керівник відділу стратегічного планування та прогнозування;
  • Керівник інформаційної служби;
  • Заступник керівника з інформаційно-аналітичної роботи.

Comments are closed.