Снитюк Віталій Євгенович

Снитюк Віталій Євгенович

Доктор технічних наук, професор, декан факультету інформаційних технологій.  Вища освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Математик. Викладач. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Методи зменшення невизначеності на початкових етапах проектування систем із змінною структурою» за спеціальністю 05.13.12 – «Системи автоматизації проектних робіт». Докторська дисертація: «Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності» за спеціальністю 05.13.06…

Читати далі…

Порєв Геннадій Володимирович

Порєв Геннадій Володимирович

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри програмних систем і технологій.  Вища освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», магістр з приладобудування. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Вдосконалення методів і засобів вимірювання параметрів електронно-променевої безтигельної зонної плавки» за спеціальністю 05.11.13 – «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин». Докторська…

Читати далі…

Красовська Ганна Валеріївна

Красовська Ганна Валеріївна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальних технологій.  Вища освіта: Київський інженерно-будівельний інститут, інженер-системотехнік. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Моделі та методи прийняття рішень при багатоваріантному організаційно-технологічному моделюванні в будівництві» за спеціальністю 08.06.01 – «Економіка підприємства та організація виробництва (технічні науки)». Досвід роботи:  1993 – 1999 рр. Київський державний університет будівництва…

Читати далі…