Тмєнова Наталія Пилипівна

Тмєнова Наталія Пилипівна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник декана з навчально-виховної роботи. Вища освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка. Магістр з соціальної інформатики, викладач математики та інформатики. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Граничні теореми для керованих систем» за спеціальністю 01.05.04 – «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень». Досвід роботи:  2000-2014 рр. Київський національний університет…

Читати далі…

Снитюк Віталій Євгенович

Снитюк Віталій Євгенович

Доктор технічних наук, професор, декан факультету інформаційних технологій.  Вища освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Математик. Викладач. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Методи зменшення невизначеності на початкових етапах проектування систем із змінною структурою» за спеціальністю 13.12 – «Системи автоматизації проектних робіт». Докторська дисертація:«Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності» за…

Читати далі…

Порєв Геннадій Володимирович

Порєв Геннадій Володимирович

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри програмних систем і технологій.  Вища освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», магістр з приладобудування. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Вдосконалення методів і засобів вимірювання параметрів електронно-променевої безтигельної зонної плавки» за спеціальністю 05.11.13 – «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин». Докторська…

Читати далі…