Науково-дослідні проекти 2016

  • “Інтелектуальні технологiї прийняття рішень в задачах мiнiмiзацiї наслiдкiв техногенних та природних катастроф i аварій”

Comments are closed.