Спеціалізована вчена рада

У відповідності до Наказу МОН України від 22.12.2016 № 1604 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 13 грудня 2016 року

Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
22.12.2016 № 1604

Перелік
спеціалізованих вчених рад

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада  Д 26.001.51 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.06 «Інформаційні технології» та 05.13.22 «Управління проектами і програмами» строком на три роки.»

 Голова ради:

 1. Тесля Юрій Миколайович, д.т.н., професор, декан, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22.

Заступник голови:

 1. Снитюк Віталій Євгенович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06.

Секретар ради:

 1. Латишева Тетяна Володимирівна, к.т.н., асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22.

Члени ради:

 1. Барабаш Олег Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Державний університет телекомунікацій, спеціальність 05.13.06.
 2. Білощицький Андрій Олександрович, д.т.н., професор, заступник декана, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22.
 3. Волошин Олексій Федорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22.
 4. Данченко Олена Борисівна, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», спеціальність 05.13.22.
 5. Колеснікова Катерина Вікторівна, д.т.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22.
 6. Кравченко Юрій Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22.
 7. Кудін Володимир Іванович, д.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22.
 8. Медведєва Олена Михайлівна, д.т.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», спеціальність 05.13.22.
 9. Оксіюк Олександр Глібович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06.
 10. Порєв Геннадій Володимирович, д.т.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06.
 11. Самохвалов Юрій Якович, д.т.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06.
 12. Стеценко Інна Вячеславівна, д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 05.13.06.
 13. Терентьєв Олександр Олександрович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність 05.13.06.
 14. Толюпа Сергій Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06.
 15. Харитонов Юрій Миколайович, д.т.н., професор, декан, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.13.06.
 16. Хрутьба Вікторія Олександрівна, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Національний транспортний університет, спеціальність 05.13.22.

Пам’ятка для членів експертної комісії спеціалізованої вченої ради (завантажити)

Comments are closed.