Спеціалізована вчена рада

Відповідно до наказу МОН України від 04.03.2020 р. №387 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 лютого 2020 року» затверджено наступний склад спецради Д 26.001.51:

Склад спецради Д 26.001.51
Голова ради
Снитюк Віталій Євгеновичд.т.н., професор, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06
Заступник голови ради
Білощицький Андрій Олександровичд.т.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22
Вчений секретар ради
Латишева Тетяна Володимирівнак.т.н., асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22
Члени  ради
Медведєва Олена Михайлівнад.т.н., професор, професор кафедри, Університет економіки та права «Крок», спеціальність 05.13.22
Барабаш Олег Володимировичд.т.н., професор, завідувач кафедри, Державний університет телекомунікацій, спеціальність 05.13.06
Хлевна Юлія Леонідівнад.т.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22
Волошин Олексій Федоровичд.т.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22
Данченко Олена Борисівнад.т.н., доцент, професор кафедри, Черкаський державний технологічний університет, спеціальність 05.13.22
Колеснікова Катерина Вікторівнад.т.н., професор,  професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22
Кравченко Юрій Васильовичд.т.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22
Кудін Володимир Івановичд.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22
Порєв Геннадій Володимировичд.т.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06
Самохвалов Юрій Яковичд.т.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06
Стеценко Інна Вячеславівнад.т.н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний  інститут», спеціальність 05.13.06
Бичков Олексій Сергійовичд.т.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06
Толюпа Сергій Васильовичд.т.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06
Харитонов Юрій Миколайовичд.т.н., професор, декан, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.13.06
Хрутьба Вікторія Олександрівнад.т.н., доцент, завідувач кафедри, Національний транспортний університет, спеціальність 05.13.22
Більше детальної інформації за наступним посиланням:

Comments are closed.