Науково-технічна рада

 Голова НТР

Палій Сергій Володимирович к.т.н., заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків, доцент кафедри інформаційних систем та технологій

Вчений секретар НТР

Дубницька Анастасія Сергіївна провідний фахівець навчально-аналітичного відділу

Члени НТР

Плескач Валентина Леонідівна д.е.н., професор, завідувач кафедри прикладних інформаційних систем
Наконечний Володимир Сергійович
д.т.н., професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації
Іларіонов Олег Євгенович к.т.н., доцент кафедри інтелектуальних технологій
Федусенко Олена Володимирівна к.т.н., доцент кафедри інтелектуальних технологій
Юдін Олександр Констянтинович д.т.н., професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації
Колеснікова Катерина Вікторівна д.т.н., професор, професор кафедри технологій управління
Кучанський Олександр Юрійович к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем  та технологій
Миколайчук Роман Антонович доцент кафедри  мережевих та інтернет технологій
Сайко Володимир Григорович професор кафедри прикладних інформаційних систем

ПОЛОЖЕННЯ НТР 2016

 

Comments are closed.