Математика

Програма курсу математика розрахована на 28 аудиторних годин.

Тема 1 (Числові послідовності)

Лекція 1. Означення числової послідовності. Арифметична та геометрична прогресії.
Лекція 2. Границя числової послідовності.

Тема 2 (Границя функції)

Лекція 1. Границя функції. Означення та основні теореми. Асимптотичні розклади функцій.
Лекція 2. Методи знаходження границь.
Лекція 3. Теорема Штольца, Коші та її наслідок.

Тема 3 (Похідна)

Лекція 1. Похідна. Правила та прийоми диференціювання.
Лекція 2. Диференціал. Обчислення диференціалу.
Лекція 3. Правило Лопіталя.

Тема 4 (Інтегрування)

Лекція 1. Інтеграл. Таблиця інтегралів. Інтегрування частинами.
Лекція 2. Інтегрування методом невизначених коефіцієнтів.
Лекція 3. Підстановки Ейлера, Чебишева та універсальна тригонометрична підстановка.

Comments are closed.